Huisstijl

smiley2smiley

 

Huisstijl, ontwikkeling en ontwerp

De afgelopen jaren hebben wij al tientallen huisstijlen mogen ontwikkelen, maar ook oude huisstijlen hebben we ‘opgefrist’. We zetten graag al onze expertise in om te komen tot het beste resultaat. De huisstijl is namelijk zeer belangrijk voor de uitstraling van een bedrijf. Het is een consistente presentatie naar buiten toe en vaak een eerste kennismaking voor klanten. Binnen CirCle maken we een duidelijk onderscheid tussen de ruime en de enge definitie van huisstijl.

Ruime definitie van huisstijl

Een huisstijl wordt vaak corporate identity genoemd. In die definitie gaat het over de stijl van het bedrijf en dat gaat verder dan puur visuele zaken. Het gaat ook over communicatie en over het gedrag van de organisatie en haar medewerkers. Deze drie elementen (design, communicatie en gedrag) dienen evenveel aandacht te krijgen tijdens een huisstijltraject. Volgens professor C.B.M. Van Riel, in het boek “Identiteit en imago” van 2003, ligt het aandeel van de factor gedrag in de identiteit van een onderneming rond 90%. Design en communicatie maken dan de resterende 10%. Huisstijl wordt vaak verwaarloosd, dit kan noodlottige gevolgen hebben voor de onderneming.

Enge definitie van huisstijl

In de enge definitie zien we huisstijl als visuele identiteit van een organisatie. Het betreft uitsluitend het symbolische gedeelte van de bedrijfsidentiteit. Hieronder vallen naam, logo, kleur, typografie (lettertype), vormentaal (stramienen/vlakken/curves/opmaak) en fotografiestijl.

Laat zien wie je bent

De huisstijl wordt consistent gebruikt in presentaties of op briefpapier, visitekaartjes, offertes, websites, bedrijfskleding et cetera. Creatieve vrijheid bij het ontwikkelen van een huisstijl biedt volop mogelijkheden. Bij grote ondernemingen bewaakt doorgaans de communicatieafdeling de huisstijl. Zij kunnen hulpmiddelen aanreiken of toezien op naleving van interne richtlijnen.