Intern Communicatiebeleid

smiley2smiley

 

Intern communicatiebeleid

Het intern communicatiebeleid richt zich op de communicatie binnen een bedrijf. Het bepaalt de identiteit van de onderneming en zorgt dat alle werknemers weten wat er van hen verwacht wordt. Een goed intern communicatiebeleid is duidelijk en consistent en wordt in alle communicatiemiddelen doorgevoerd. Door het opstellen en beschikbaar stellen van informatie en instructies waarmee organisatorische en/of persoonlijke doelen verwezenlijkt kunnen worden, levert het intern communicatiebeleid een bijdrage aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

De stand van zaken

Nu je op de hoogte bent van goede interne communicatie, kun je jezelf afvragen of iedereen binnen jouw organisatie op de hoogte is van het interne communicatiebeleid of dat er toch nog enkele verbeterpunten zijn? CirCle helpt je graag het interne communicatiebeleid verder uit te werken. Het resultaat? Een betere samenwerking, meer duidelijkheid en een gevoel van verantwoordelijkheid. Een beeld dat niet alleen intern, maar zeker ook extern zichtbaar zal zijn!