E-learning

smiley2smiley

E-Learning

E-learning (Nederlands: Online Opleiden) wordt geassocieerd met leeractiviteiten waarbij je interactief gebruikmaakt van een computer die verbonden is met een computernetwerk. Een andere definitie van e-learning (in brede zin) is: elke leervorm die gebruikmaakt van een computernetwerk voor distributie, communicatie over en weer en facilitering. E-learning begint net zoals de woorden e-mail, e-zine, e-business en e-commerce met een ‘e’. Deze e duidt op een elektronische component: in dit geval duidt de ‘e’ op het gebruik van de elektronische snelweg (internet) en de bijbehorende technologie.

Een eenduidige definitie van e-learning is niet te geven, aangezien de opvattingen over e-learning verschillend zijn. Wel wordt e-learning vaak gezien als een goed middel om distance learning (of afstandsonderwijs) mogelijk te maken. Dit komt door de eigenschappen van e-learning: het maakt plaats- en tijdonafhankelijke onderwijs mogelijk.

E-learning richt zich op:
• Het leerproces zelf, zowel individueel als in groepsverband;
• Het ontwikkelen en beheersen van leermateriaal en leerprocessen;
• Het organiseren van leeractiviteiten.

E-learning kan gebruikt worden op scholen, opleidings Centra of Universiteiten en binnen bedrijven, in het laatste geval spreekt men dan vaak van “corporate e-learning”.